Добро Живеење

За подобра продуктивност работете во 90 минутни интервали

Што е поефективно, да работите непрестајно во рок од 5 часа, или да работите во три 90-минутни интервали разделени со 20-минути одмор? За многу канцелариски работници, оние кои го прескокнуваат ручекот и не заминуваат од работа се до 5 часот попладне – можеби првата опција на нив им изгледа како подобра. Но според науката, тоа не е точно.   Тргнете се понастрана, дневни ритмови! Тука се се сведува на нашите