Стареење

дијабетес- превенција

Додека не постои лек за дијабетес, со низа на промени во животниот стил, како и со подобрување на навиките за здрава исхрана, можете значително да го намалите ризикот од негово настанување.