За Нас

хедониа

Нашата цел е да овозможиме подобро секојдневие за сите. Водени сме од идејата  да споделиме релевантни и проверени информации за човековото здравје и човековата благосостојба до што е можно поголем дел од нас.

Да го инспирираме и поттикнуваме разумот, за создавање и одржување на еден динамичен но здрав животен стил.